Nieuwbouw QNP ICT & Telecom Professionals

ICT als bedrijfstak wordt gekenmerkt door introverte, relatief onzichtbare en ongrijpbare processen terwijl er tegelijkertijd veel dynamiek en kennisdeling mee wordt bereikt. Deze probleemstelling stond voor centraal bij het maken van het ontwerp voor de nieuwbouw van QNP.

Op welke wijze het gebouw uiting kan geven aan een "netwerkmodel" waarbij alles draait om communicatie en verbindingen staat centraal. Daarbij worden duurzaamheid en energie-ambities verenigd in een integraal architectonisch ontwerp.

Alle bedrijfsprocessen bij QNP hebben in figuurlijke en letterlijke zin te maken met connectiviteit, verbindingen, communicatie en transparantie. Dit wordt niet alleen duidelijk gemaakt bij de eerste aanblik van het gebouw, maar ook in de gekozen locatie en in de ruimtelijke en interne organisatie. 

Alle bedrijfsprocessen zijn in een continue ontwikkelende ruimtelijke “flow” met elkaar verbonden. De routing eindigt in de demo-ruimte op de tweede verdieping die gebruikt gaat worden voor kennisoverdracht. Deze ruimte loopt weer over in het restaurant en vervolgens in de architectonisch geïntegreerde daktuin.
Relaties komen via deze routing tijdens een bezoek langs alle bedrijfsprocessen die inhoud geven aan de identiteit van QNP.

Het gebouw gaat een sterke relatie aan met de omgeving. Het transparante geluidsscherm van de HLS en de A16 vormt een decor waar het ontwerp op voort lijkt te borduren. Het is onze ambitie dat automobilisten en treinreizigers het gebouw gaan waarderen als herkenningspunt, daarmee geeft het een versterking aan de identiteit van de stad.

Duurzaamheid is geborgd in een zeer onderhoudsarm gebouw gerealiseerd in hoogwaardige materialen. De installaties die ondermeer bestaan uit zonnepanelen en zonnecollectoren in combinatie met een lucht-warmtepomp, zorgen voor een gebouw dat geen energie verbruikt maar energie produceert. Passieve zonne-energie wordt optimaal benut door grote uitkragende verdiepingsvloeren die in de zomer voorkomen dat de gevels direct zonlicht krijgen en in de winter juist de lage zonnestand benutten.

Meer weten over QNP ICT & Telecom Professionals? Bezoek de website!

Begin afbouw

Viering hoogste punt

Eerste verdiepingsvloer storten

Eerste verdieping

Afgelopen week is er veel gebeurt op het Rithmeesterpark in Breda. Hoofdaannemer Heerkens van Bavel Bouw uit Tilburg is begonnen met de bewapening van de eerste verdiepingsvloer van QNP ICT & Telecom Professionals. Het gaat in een hoog tempo!

Eerste prefab elementen

Het nieuwbouw project aan het Rithmeesterpark in Breda van QNP ICT & Telecom Professionals begint zijn vormen te krijgen. Hoofdaannemer Heerkens van Bavel Bouw uit Tilburg is sinds begonnen met het plaatsen van de prefab betonnen wanden op de begane grond. De wanden worden geplaatst met behulp van een indrukwekkende mobiele kraan (200 tonner) van M.J. van Riel.

Eerste fase grondwerk en fundering

Start nieuwbouw en eerste schop

De directie van QNP ICT & Telecom Professionals uit Zundert stak dinsdag 10 januari om 12.00 uur de eerste schep in de grond voor de geplande nieuwbouw in Breda.

Op de verworven bouwkavel van 3.000 m2 aan het Rithmeesterpark in Breda. Hiermee start QNP als eerste bedrijf de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden in het meest noordelijke cluster van Rithmeesterpark. Dit alles onder toeziend oog van de Gemeente Breda en de betrokken aannemers.

Onthulling bord en ondertekenen koopovereenkomst

QNP ICT & Telecom professionals uit Zundert gaat zich vestigen op nieuwste bedrijventerrein van Gemeente Breda.

Vrijdag 10 juni 2016 rond 16u was het daarom een feestelijk moment op het Rithmeesterpark. De koopakte werd ondertekend en het bouwbord werd door Wethouder Boaz Adank en de directie van QNP, de heren Theo van Rijen en Henry de Bruijn, onthuld.