nl | en

Een flexibel plan met kavels op maat

Voor Rithmeesterpark is een flexibel plan ontwikkeld, waarmee een grote mate van ontwikkelvrijheid wordt geboden aan bedrijven. Het park is goed bereikbaar en representatief. De kavels worden flexibel en naar wens op maat ingedeeld.

Er zijn twee hoofdzones: een zone met kavels die in het zicht liggen en een zone met reguliere kavels. Met name voor de zichtzone geldt een aantal ruimtelijke ambities, die worden beschreven in een kavelpaspoort.

Het gezamenlijk nastreven van deze ambities kan bijdragen aan de uitstraling van het bedrijventerrein, dus een duurzame waarde van de kavel.

De kavels op het Rithmeesterpark zijn allemaal verkocht of gereserveerd.

Beschikbaarheid kavels

De ontwikkeling van het bedrijvenpark is in volle gang. Er vestigen toonaangevende, innovatieve en vooruitstrevende bedrijven op het Rithmeesterpark. Inmiddels is de nieuwbouw van een groot aantal bedrijven al voltooid en zijn zij volledig operationeel. 

Op het Rithmeesterpark is ook een nieuw kantoorgebouw met innovatiecampus gerealiseerd, De Rithmeester. Human Business Support, Koch Advocaten, Heembouw Breda B.V., Inkubis, BOOM strategie en communicatie en All-In Projectontwikkeling B.V. zijn verhuisd naar het nieuwbouwkantoor met innovatiecampus in Breda.

Bij de gemeente Breda kan een bedrijfskavel op het Rithmeesterpark gekocht worden op het moment dat de vergunningprocedures zijn doorlopen. Op dit moment (voorafgaand aan de vergunningprocedures) kan al een kavel gereserveerd worden en het bouwplan uitgewerkt.


Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is op 26 maart 2015 in werking getreden en onherroepelijk geworden. Via bijgaande link is het bestemmingsplan Rithmeester Park te raadplegen.

Toegestaan is onder andere:
  • Bedrijven die vallen binnen de milieucategorie 2 tot en met 3.2
  • Bouwhoogten van 16 tot 30 meter (op 1 locatie zelfs 40 meter!)
  • Bebouwingspercentage vanaf 30%
  • Afstand gebouwen tot de zijdelingse en achterste perceelgrens minimaal 3 meter
  • Afstand gebouwen tot een openbare weg is minimaal 5 meter
Het bestemmingsplan is flexibel van karakter, wat betekent dat binnen bepaalde wettelijke kaders kan worden ingespeeld op wensen vanuit de markt, bijvoorbeeld ten aanzien van typologie en omvang van bedrijven. Qua bouwmogelijkheden is bijvoorbeeld een ruim bouwvlak opgenomen en liggen de exacte ontsluiting en gebruiksmogelijkheden nog niet vast. De uitvoeringsfasering van de verschillende gebiedsdelen is flexibel.

Kernwaarden van het Rithmeesterpark

Voor Rithmeesterpark is een viertal karakteriserende kernwaarden geformuleerd, te weten:
  • bereikbaar;
  • flexibel;
  • ondernemend;
  • betrokken.
Deze waarden beschrijven onder andere de bijzondere positie van het gebied in de omgeving, maar ook hoe persoonlijke wensen voor uw toekomstige bedrijf kunnen worden gefaciliteerd.

Het plan voor Rithmeesterpark is namelijk erg flexibel, zodat we maatwerk kunnen leveren.

Bereikbaar

Rithmeesterpark is briljant gelegen in het economische kerngebied van Noord-West Europa. Via internationale zee- en luchthavens binnen het uur verbonden met de rest van de wereld. Poort van Brabant, centrum van de Benelux, springplank naar het Duitse Achterland en de rest van Europa.

Rithmeesterpark is toegankelijk en open voor iedereen. Alle wegen komen er samen. Het is er een komen en gaan van mensen. Rithmeesterpark verbindt mensen met elkaar. Ondernemen, werken en ontmoeten is er al 5000 jaar een vanzelfsprekendheid.

Flexibiliteit

Rithmeesterpark biedt mogelijkheden.

Mogelijkheden om de dagen naar ieders wens in te richten. Ook biedt Rithmeesterpark een plek waarbij diversiteit en multifunctionaliteit gestimuleerd wordt en waardoor een wisselwerking van informatie plaats kan vinden.

Naast werken kan er worden ontspannen en genoten.

Ondernemen

Rithmeesterpark is onderzoekend, experimenteel en kansrijk.

Het daagt uit tot ondernemen, werken, leren, leven en presteren. Bereikbaarheid, kwaliteit en multifunctionaliteit staan garant voor ontwikkeling, innovatie en groei.

Rithmeesterpark geeft kracht, energie, ondernemings- en levenslust.

Betrokken

Rithmeesterpark is vol met waarden en is betrokken bij haar omgeving.

Zij koestert haar verleden en richt zich op de toekomst van haar nieuwe gebruikers. Of je er nu onderneemt, werkt of te gast bent, Rithmeesterpark is: samen werken, geïnspireerd raken, dromen laten uitkomen, plezier hebben en je thuis voelen.

Mensen staan er op de eerste plaats. Duurzaamheid, liefde voor de omgeving en oog voor kwaliteit zijn er vanzelfsprekend. Het is er prettig zaken doen, werken en vertoeven.

Wenst u meer informatie over de vestigingsmogelijkheden?

Wenst u graag vrijblijvend in contact te komen voor verdere vragen of mogelijkheden? Dat kan!

Rechtstreeks contact

BredaBusiness
Email bredabusiness@breda.nl
Telefoon / Whatsapp +31 6 11 71 63 81

Folder over het Rithmeesterpark in Breda

Wilt u meer weten over het Rithmeesterpark in Breda? Bekijk dan eens de folder en de onderstaande pagina's! 

> Folder Rithmeesterpark, Breda


>    Home
>    Locatie
>    Kavels
>    Voorzieningen
>    Bedrijven
>    Impressies
>    Nieuws
>    Contact