Disclaimer Rithmeesterpark Breda

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Hoewel Gemeente Breda en SpotCompanion de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Gemeente Breda en SpotCompanion kunnen evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Zij zal zich inspannen om eventuele storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Gemeente Breda en SpotCompanion zijn niet aansprakelijkheid voor eventuele schade die bezoekers of derden lijden als gevolg van het gebruik van (en de informatie die wordt vermeld op) deze website en evenmin als gevolg van onverhoopte storingen in het gebruik van deze website.