nl | en

Nieuwbouw QNP ICT & Telecom Professionals, Rithmeesterpark Breda

ICT als bedrijfstak wordt gekenmerkt door introverte, relatief onzichtbare en ongrijpbare processen terwijl er tegelijkertijd veel dynamiek en kennisdeling mee wordt bereikt. Deze probleemstelling stond voor centraal bij het maken van het ontwerp voor de nieuwbouw van QNP.

Op welke wijze het gebouw uiting kan geven aan een "netwerkmodel" waarbij alles draait om communicatie en verbindingen staat centraal. Daarbij worden duurzaamheid en energie-ambities verenigd in een integraal architectonisch ontwerp.

Alle bedrijfsprocessen bij QNP hebben in figuurlijke en letterlijke zin te maken met connectiviteit, verbindingen, communicatie en transparantie. Dit wordt niet alleen duidelijk gemaakt bij de eerste aanblik van het gebouw, maar ook in de gekozen locatie en in de ruimtelijke en interne organisatie. 

Alle bedrijfsprocessen zijn in een continue ontwikkelende ruimtelijke “flow” met elkaar verbonden. De routing eindigt in de demo-ruimte op de tweede verdieping die gebruikt gaat worden voor kennisoverdracht. Deze ruimte loopt weer over in het restaurant en vervolgens in de architectonisch geïntegreerde daktuin.
Relaties komen via deze routing tijdens een bezoek langs alle bedrijfsprocessen die inhoud geven aan de identiteit van QNP.

Het gebouw gaat een sterke relatie aan met de omgeving. Het transparante geluidsscherm van de HLS en de A16 vormt een decor waar het ontwerp op voort lijkt te borduren. Het is onze ambitie dat automobilisten en treinreizigers het gebouw gaan waarderen als herkenningspunt, daarmee geeft het een versterking aan de identiteit van de stad.

Duurzaamheid is geborgd in een zeer onderhoudsarm gebouw gerealiseerd in hoogwaardige materialen. De installaties die ondermeer bestaan uit zonnepanelen en zonnecollectoren in combinatie met een lucht-warmtepomp, zorgen voor een gebouw dat geen energie verbruikt maar energie produceert. Passieve zonne-energie wordt optimaal benut door grote uitkragende verdiepingsvloeren die in de zomer voorkomen dat de gevels direct zonlicht krijgen en in de winter juist de lage zonnestand benutten.

Meer weten over QNP ICT & Telecom Professionals? Bezoek de website!

Afbouw QNP

Compilatie

Officiële opening QNP

Inrichting en afwerking

Spijlen buitengevel

Bekabeling fase

Begin afbouw

Viering hoogste punt

Eerste verdiepingsvloer storten

Eerste verdieping

Eerste prefab elementen

Eerste fase grondwerk en fundering

Start nieuwbouw en eerste schop

Onthulling bord en ondertekenen koopovereenkomst

Wenst u meer informatie over de vestigingsmogelijkheden?

Wenst u graag vrijblijvend in contact te komen voor verdere vragen of mogelijkheden? Dat kan!

Rechtstreeks contact

BredaBusiness
Email bredabusiness@breda.nl
Telefoon / Whatsapp +31 6 11 71 63 81

Folder over het Rithmeesterpark in Breda

Wilt u meer weten over het Rithmeesterpark in Breda? Bekijk dan eens de folder en de onderstaande pagina's! 

> Folder Rithmeesterpark, Breda


>    Home
>    Locatie
>    Kavels
>    Voorzieningen
>    Bedrijven
>    Impressies
>    Nieuws
>    Contact